لتوسا دایت

نمایش 1 - 9 از 9

 جنسیت شرایط فعلی بانوان سن وزن ( به کیلوگرم ) قد ( به سانتیمتر )نمایش فرم BMI محاسبه شده
زنهیچکدام20100150نمایش جزییات0,0
مرد12100150نمایش جزییات0,0
مرد14100150نمایش جزییات0,0
مرد20100150نمایش جزییات0,0
زن14100178نمایش جزییات0,0
زنباردار20100178نمایش جزییات0,0
زن100100180نمایش جزییات31,3
زن10100185نمایش جزییات29,4
مرد20100145نمایش جزییات0,0
 جنسیت شرایط فعلی بانوان سن وزن ( به کیلوگرم ) قد ( به سانتیمتر )نمایش فرم BMI محاسبه شده