لتوسا دایت

خام گیاهخواری چیست؟

خام گیاهخواری زیرمجموعه ای از رژیم های گیاهخواری است که به علت سبک و محدودیت های زیادی که دارد مورد توصیه متخصصین تغذیه نیست.