بررسی تداخلات دارویی و غذایی استامینوفن

بررسی تداخلات دارویی و غذایی استامینوفن


استامینوفن


به عنوان داروی کاهنده درد و تب بر استفاده می شود.


مصرف این دارو با موارد زیر تداخل دارد:


الکل


Leflunomide


Lomitapide


Mipomersen


Pexidartinib


Prilocaine


Sodium nitrite


Teriflunomide


بیماران زیر در مصرف استامینوفن دقت کنند:


افرادی که اختلالات کبدی دارند


افرادی که PKU (فنیل کتونوریا) دارند