چگونه می توان فهمید که کودک واقعا گرسنه است و یا فقط به عنوان سرگرمی غذا طلب میکند؟

چگونه می توان فهمید که کودک واقعا گرسنه است و یا فقط به عنوان سرگرمی غذا طلب میکند؟


چگونه می توان فهمید که کودک واقعا گرسنه است و یا  فقط به عنوان سرگرمی غذا طلب میکند؟


اگر کودک شما 3 وعده اصلی و حداقل یک میان وعده را به خوبی می خورد اما همچنان ادعا میکند که گرسنه است ممکن است دلایل دیگری پشت این گرسنگی کاذب باشد.


برای اینکه علت را بیابید سوالات زیر را در رفتارهای کودکتان جستجو کنید:


1-به عنوان والدین ببینید که کودک شما به دنبال کدامیک از احساسات زیر می گوید من گرسنه ام و یا به دنبال غذا می گردد؟


بی حوصلگی، استرس، خشم، خوشحالی، تنهایی، افسردگی، ناامیدی، نا امنی و نارضایتی.


2-آیا کودک شما خارج از زمان معمول برای وعده های غذایی، غذا می خورد؟


3-آیا شما به عنوان جایزه از تنقلات ناسالم استفاده میکنید؟مثل شکلات یا ...


4- آیا زمانی که کودکتان کار درست را انجام میدهد او را به صورت کلامی تحسین میکنید؟


این کار باعث افزایش اعتماد به نفس کودک و تشخیص کار اشتباه و درست خواهد شد.


5- چگونه با فرزندتان صحبت میکنید؟ لحن شما تجکمی است یا دوستانه؟


راهکار پیشنهادی ما به شما:


اول اینکه مطمئن شوید کودک شما 3 وعده اصلی و حداقل یک میان وعده را در طول روز میل میکند.


دوم زمان گرسنگی های کاذب او را بشناسید و به جای خوردن از راهکارهای دیگر مانند راه رفتن، بازی کردن، رقصیدن، گل کاشتن، کاردستی درست کردن و.. استفاده کنید.


 سوم میان وعده های سالم را به کودک پیشنهاد دهید مانند میوه ها و سبزیجات، آجیل ها و...


چهارم شما تنقلات را انتخاب کنید. البته نه به این معنا که حق انتخاب را از کودک بگیرید بلکه به او آموزش دهید که چرا تنقلات سالم برای بدن مفید است و لیستی از تنقلات سالم را برای او تهیه کنید.