antibiotics

مصرف آنتی بیوتیک ها به همراه غذاهای سرشار از کلسیم توصیه نمی شود.


آنتی بیوتیک ها


مصرف آنتی بیوتیک ها به همراه غذاهای سرشار از کلسیم توصیه نمی شود.


تتراسایکلین، دوکسی سایکلین و سیپروفلوکساسین از جمله آنتی بیوتیک هایی هستند که با محصولات لبنی مانند شیر، ماست، پنیر و.. تداخل دارند.


کلسیم موجود در لبنیات با ماده موثره این نوع داروها متصل شده و مانع از جذب دارو می شود.


توصیه ما این است که مصرف لبنیات حداقل با فاصله 6 ساعته از آنتی بیوتیک ها مصرف شود.