جمعه : 3/بهمن/1399

در حفظ تناسب اندام و کاهش وزن ورزش موثرتر است یا تغذیه مناسب؟

کد خبر : 1399053108 / مورخ : 1399/05/31-18:37 / بازدید: 50

در حفظ تناسب اندام و کاهش وزن ورزش موثرتر است یا تغذیه مناسب؟

در حفظ تناسب اندام و کاهش وزن ورزش موثرتر است یا تغذیه مناسب؟